Priser og generelle vilkår

Bildene kan lastes ned og brukes vederlagsfritt i den oppløsning de er publisert på Stavangerbilder.no. For bilder i høy oppløsning, uten vannmerke, må du sende en bestilling. Behandlingstid er, ut fra pågang, opptil 2 uker. Vi leverer kun bilder i digitalt format, evt. utskrifter må bestilleren ordne med og bekoste selv.

For å bli behandlet må bestillingen inneholde følgende:

Vi opererer med følgende priser:

I tillegg kommer følgende priser:

Det gis halv pris for studenter og skoleelever mot framvisning av gyldig studentbevis. Det gis ingen annen form for rabatt eller prisavslag.

Alle henvendelser angående innhold og kjøp av bilder bes sendes til stavangerbilder@stavanger.kommune.no.

Vilkår for utstilling/publisering

¹ - Vitenskapelig bruk gjelder kun for artikler og foredrag av vitenskapelig ansatte eller studenter under veiledning av vitenskapelig ansatt (ved universitet eller høgskole.)